marathi desi sex - मातृगमन
11-20-2018, 02:52 AM,
#1
marathi desi sex - मातृगमन
 अंधारी रात्र आहे ...काळोख पसरला असला तरी रस्त्यावर असलेल्या विजेच्या खांबाचा प्रकाश खिडकीला अडकवलेल्या जाड पडद्यातून झिरपून खोलीत पसरला होता. अंधारात डोळे फाडफाडून बघितल्यावर काहीतरी दिसत होतं. एक आकृती दुसऱ्या आकृतीवर आरूढ झालेली होती. मोठी आकृती पुरुषाची होती हे सहज लक्षात येत होतं. शरीराची रचना व त्या आकृतीच्या कंठातून येणारा.." हं..हं ..हं ..आं..स्स्स..आआन.." हा आवाज आपले लिंग दर्शवित होता. त्याचप्रमाणे खाली झोपलेली आकृती स्त्रीची आहे हे तिच्या " हं ..हं ..हं....आ....आआआ..स्स..ह..आ..ईई..आं...आं..आं....." या विव्हल स्वरांवरून समजत होते. मी आणखी डोळे फाडून पण कसलीही हालचाल न करता त्या दोघांना पाहू लागलो. आता थोडे स्पष्ट दिसू लागले होते. त्या पुरुषाचे तोंड त्या बाईच्या गळ्याभोवती फिरत होते..चाटल्याचा व श्वासांचा जोरदार आवाज येत होता....त्याचे हात त्या स्त्रीच्या शरीराच्या कोणत्या भागावर होते ते समजत नव्हते पण...पण त्या बाईने आपले पाय गुडघ्यात वाकवून पोटाशी घेतले होते व तो माणूस तिच्या मांड्यांच्या मध्ये होता..दोघांच्या या हालचालीने कॉट जोरात नसली तरी हलक्या आवाजात कुरकुरत होती.......' माझा हात चड्डीत घुसून लिंग कुरवाळत होता. त्या मरगळलेल्या लिंगात हळूहळू कडकपणा येत चालला होता.
'...दुपारची वेळ....रंगपंचमीचा दिवस...खाली सोसायटीत रंग खेळून मी मध्येच घरी परतलो...घराचा दरवाजा उघडाच होता..मी आत गेलो व दार लावले..किचनमध्ये पाणी पिण्यासाठी गेलो....किचनमध्ये आत शिरणार तोच माझी पावलं थबकली ..... आईने बाबांना रंग लावला त्याचा बदला ते घेत होते...आईला मागून पकडून तिच्या गालावर गाल घासून ते रंग लावत होते..त्यांचे हात तिच्या स्तनावर होते व ते कुस्करले जात होते..आईच्या तोंडून आधी हास्य आणि मग हुंकार येऊ लागले ...' मी काढता पाय घेतला............... माझ्या हाताचा वेग आता चांगलाच वाढीला लागला होता..लिंग देखील त्याच्या कमाल मर्यादेपर्यंत ताठ झाले होते.
' रात्री लघवीला आले म्हणून मी उठलो. बाहेरच्या रूममधून आतल्या बाजूंल निघालो. कारण आतल्या बेडरूमला लागूनच बाथरूम होते. लाईट लावायची काही गरज नव्हती. आपल्याच घरात आपण थोडीच आंधळ्यासारखे वावरतो...त्याशिवाय रस्त्यावरील दिव्याचे खांब होतेच कि जुजुबी प्रकाश दाखवायला ! मी बाथरूमजवळ गेलो. खरे तर बाजूलाच लागून असलेल्या बेडरूमकडे माझी नजर जायचं काही कारण नव्हते पण नजरच ती ..गेली आत ! आतल्या बाजूला बेडच्या कडेला आई झोपली होती. अंगात फक्त ब्लाउज व परकर होता...शेजारी बाबा होते...आई डाव्या कुशीवर झोपली होती ...तिचा उजवा पाय बाबांच्या अंगावर होता व हात त्यांच्या छातीवर होता..त्यांचा एक हात तिच्या पाठिवर होता...आईच्या भरीव व आकर्षक नितंबाने मन वेधून घेतले....त्याशिवाय तिने एक पाय त्यांच्या अंगावर टाकल्याने तिचा जरासा बाहेर आलेला तो कुल्ला...आणि त्यामुळे जाणवणारी तिच्या नितंबाची भव्यता नजरेतच काय पण डोक्यात जात होती.....' ......." स्स्स..आं....आं....आं.....आआआआह ...!" अखेर माझ्या लिंगातून गरम असा पाण्याचा फवारा उडालाच ! चड्डी जरी त्याने भिजलेली असली तरीही मनातील व शरीरातील आग थोडीशी थंडावली होती.

गेले काही दिवस हा माझा रोजचाच कार्यक्रम बनलेला होता. अलीकडच्या काळात मला वयाने मोठ्या असलेल्या बायकांचे भलतेच आकर्षण वाटत होते. शाळेतील बाई, सोसायटीमधील बायका, क्लास मधील टीचर इथपर्यंत ठीक होतं..पण आता मला माझी आईचं आवडू लागली होती..त्या दृष्टीने ! मुठ मारायला मी कधी शिकलो हे मला आज फारसं तरी आठवत नाही. पण एक आहे कि हि कला मला मित्रांनी शिकवली नाही. त्याचे असे झाले, त्यावेळी माधुरीचे ' धक धक..' नुकतेच टीव्हीवर आले होते. माधुरीने त्या गाण्यात काय जीव ओतला होता ते माहिती नाही पण..पण ते गाणे बघत असताना ज्याचा उठला नाही असा पुरुष विरळाच ! त्या गाण्यातील माधुरीची कामुक अदा पाहिली कि मला काहीतरी व्हायचं .....नेमकं शब्दांत सांगणे कठीण आहे पण चड्डीत, मांड्यांत चुळबुळ व्हायची हे नक्की...लिंग ताठायचे अन...कमरेत काहीतरी संचारल्यासारखे व्हायचे...असेच एकदा ते गाणे बघत असताना मला ' हस्तमैथुन ' करण्याचा शोध लागला. अगदी अपघाताने ! आपली मध्यम वर्गीय मराठी वन रूम किचन असलेली घरं..त्यात प्रायव्हसी मिळणे तसे दुर्लभचं...पण त्या दिवशी मला एकांत मिळाला ....तेव्हा दूरदर्शनचा जमाना होता. दुपारच्या वेळी कॉटवर लोळत टीव्ही ब्ग्घात होत. इतक्यात गाण्यांचा कार्यक्रम लागला. टीव्हीवर गाणी बघायला मिळणे हा मोठा अलभ्य लाभ असायचा. कारण सर्व तारका तेव्हाच बघायला मिळायच्या ! तेव्हा मी जरा सावरून बसलो. सुरवातीची काही गाणी झाली ...आणि मग बेटा मधील ' ते ' गाणे सुरु झाले. गाणे अर्ध्यावर आले तेव्हा मी कॉटवर पालथा झोपलो होतो..का ते मला महिती नाही पण झोपलो...लिंगाला गादीचा आधार मिळताच जरा बरे वाटले होते....आणि काही क्षण गेले व माझ्याही नकळत माझी कंबर हलू लागली...गाणे जसजसे पुढे जात होते..तसतसा माझा वेग वाढत चालला होता..आणि..आता माझे लक्ष टीव्हीकडे अजिबात नव्हते..उशी छातीशी घट्ट धरून कंबर हलवण्यात ..लिंग गादीला घासण्यात मी मश्गुल झालो होतो...आणि अखेर तो क्षण आला...माझ्या पायातून, देहातून सर्व जीव जणू माझ्या कंबरेत गोळा झाला होता....श्वास वेगाने वाढला होता..आणि..आणि अचानक लिंगातून काहीतरी गरम गरम असे बाहेर पडले.....ते पडत असताना जाणवत होते पण इच्छा असूनही मी माझी हालचाल थांबवू शकत नव्हतो....गादीला फटके मारणे चालूच होते....अखेर सर्व काही संपले तेव्हा मी भानावर आलो....चड्डीत गरम आणि ओलसर असे जाणवत होते. उठायची ताकद तर अंगात अजिबात नव्हती. एकदम शक्तिपात झाल्यासारखे झाले होते..तरीही उठून बसलो. चड्डीत हात घालून पाहिले ( त्यावेळी मी अंडरवेयर वापरात नव्हतो )
चिकट असा पांढरा, घट्ट कसलातरी द्रव सर्वत्र पसरला होता. मी घाबरलो व तसाच बाथरूमात गेलो. तिथे जाऊन चड्डी काढून आधी मांड्या, लिंग साफ केले. ते करत असताना मला खूपच वीकनेस जाणवत होता. मधूनच डोळ्यांवर अंधारी आल्यासारखे होत होते...तरीही मी आधी ते काम केले. मग लघवीला आल्यासारखे झाले म्हणून मी आपला त्या तयारीला लागलो. बरच वेळ झाला तरी लाघवी होईना. मी जाम घाबरलो. ..आणखी काही वेळ वाट पाहिली तेव्हा धार बाहेर पडली...बरे वाटले..पण हा आनंद फार्तीकला नाही..लघवी संपत आली तशी लिंगाची आतून एकदम जळजळ सुरु झाली..ती आग मला अजिबात सहन होईना..त्यामुळे माझ्या छातीत भयंकर धडधड होऊ लागली...काय करावे तेच समजेना. मी एक उपाय म्हणून लिंगाच्या वरची त्वचा बाजूला करून त्यावर गार पाणी ओतले. थोडे बरे वाटले पण पुन्हा एकदा तीच जळजळ ! मी रडवेला झालो. कपडे घातले आणि कॉटवर जाऊन झोपलो. ती आग अजून होतीच..नव्हे तर ती आता चांगलीच वाढत चालली होती. आता काय करायचं ? घरात तर सांगितल पाहिजे..डॉक्टरकडे जावे लागेल..त्याला काय सांगायचं ? मी जाम घाबरलो होतो.....कॉटवर पडून लोळत राहिल्प...काही वेळाने जरा झोप आल्यास्रखे झाले ....तसाच काही वेळ पडून राहिलो व सुदैवाने ती जळजळ शांत झाली. जेव्हा मी उठून बसलो तेव्हा मला जाम फ्रेश असे वाटले. अंगात एक नवीनच चमक जाणवत होती. कधी नाही ते अंगात एक शक्ती सळसळत असल्याची भावना होऊ लागली. हे असे का झाले ते मला समजेना. आजवर कित्येकवेळा दुपारचा मी झोपलो असेन पण उठल्यावर नेहमी आळसावल्यासारखे व्हायचं मग आज नेमकं असं वेगळ फील का यावं ? काही वेळाने शोध लागला, दुपारी जे काही आपण केले त्याचा हा परिणाम ! एकूण ते केल्यावर असह्य अशी जळजळ झाली पण नंतर हि विलक्षण शक्ती आल्यासारखे झाले व त्या कृत्याकडे मी आकर्षित झालो.
-  - 
Reply
11-20-2018, 02:52 AM,
#2
RE: marathi desi sex - मातृगमन
त्याला ' हस्तमैथुन ' म्हणतात हा शोध मला खूप नंतर लागला पण ते करण्याची चटक मात्र मला खूप आधी लागली हे निश्चित ! मला ते करायला जाम आवडू लागले पण ..पण ते करण्यास आवश्यक ती प्रायव्हसी अशी मिळत नव्हती. त्यामुळे मला रात्रीची वाट बघायला लागायची. रात्री जेव्हा सगळे झोपलेले असायचे तेव्हा मी माझा कार्यक्रम सुरु करायचो, म्हणजे पालथं झोपून लिंग गादीला घासायचो पण कितीही वेळ घासत राहिलं तरी त्यातून हवा तो रस निघायचा नाही. खूप वेळ रगडारगडी झाल्यावर ते पाणी बाहेर पडायचं ! पण त्यात ती मजा नसायची. त्यावेळी, मुठ मारायच्या आधी लिंग ताठवावे लागते याची मला अजिबात कल्पना नव्हती. तरीही मला वाटते महिनाभर तरी माझी घासाघीस सुरूच होती. असेच एके रात्री मी माझा कार्यक्रम करत होतो. बराच वेळ झाला, हाताला उशी घट्ट पकडून रग लागली, लिंग गादीला घाघासून दुखू लागले पण त्यातून ते पाणी काही बाहेर पडेना ! मी हताश होऊन उताणा झालो व डोक्यावर फिरणाऱ्या पंख्याकडे बघत बसलो. पंख्याची पाती वेगाने फिरत होती. तशी माझी अस्वस्थता देखील वाढत होती. असा खूप वेळ गेला व नंतर कधीतरी मला झोप लागली. दुसऱ्या दिवशी देखील असेच घडून आले. मग तिसरा, चौथा दिवस उगवून मावळला. सलग पाच दिवस उलटून गेले तसा मी जाम बेचैन झालो. ती धुंदी, ती मजा, तो थकवा व त्यानंतर येणारी ती उर्जा मला अनुभवायची होती..त्यात काहीतरी एक विलक्षण नाश होती..एका फार मोठ्या सुखाला आपण मुकतोय याचो मला जाणीव होऊ लागली. पण या कोंडीतून मार्ग काढायची युक्ती काही मला सापडेना.
त्या दिवशी रात्री मी नेहमीसारखा कॉटवर तळमळत पडलो होतो. बाबांची त्यावेळी नाईट शिफ्ट होती पण मला त्याने काही फरक पडत नव्हता. ते घरात असले तरी रात्रीचा माझा कार्यक्रम हा सुरु असायचाच ! तर त्या दिवशी मी रात्री असाच झोपलो होतो. नेहमीसारखी कंबर हलवून पाहिली पण अपेक्षित परिणाम येईना तेव्हा थकून बाजूला झालो होतो. काही वेळाने जरा परत प्रयत्न करू असे म्हणून मी काही वेळ डोळे मिटले. किती वेळ गेला माहिती नाही पण जाग आली तेव्हा अजून रात्रच होती. जागा झाल्यावर पालथा झोपण्यासाठी मी कुशीवर वळलो. त्यावेळी समोरच आई दिसली. तशी आमची झोपण्याची एक पद्धत ठरून गेलेली होती. दोन मोठ्या कॉट जुळवल्या कि त्यावर मी, आई, बाबा व ताई असे चौघेजण आरामात झोपू शकत. त्यामुळे आईला पाहून मला काही विशेष असे वाटले नाही. ती नेहमीसारखी ब्लाउज व परकरवर झोपली होती आणि तिची पाठ माझ्याकडे होती. तिला बघून न बघितल्यासारखे करत मी पालथा झालो. काही वेळ लिंग गादीला घासले पण काहीच होईना तेव्हा परत मी उताणा होऊन झोपलो.

बराच वेळ असा उलटून गेला. काय करावं हेच सुचत नव्हतं. शेवटी डोळे मिटून माधुरीची आराधना करू लागलो. माधुरीचे ते गाणे आठवू लागलो तशी लिंगात उत्तेजना येऊ लागली. लिंग उठू लागले..ताठरता येऊ लागली..तसा मी खुश झालो..कारण माझे लिंग आता खूप दिवसांनी का होईना उठू लागले होते..काही वेळाने ते त्याच्या कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचले. आता मी पालथा झालो व पुन्हा एकदा लिंग गादीला रगडू लागलो...पण काही वेळ जातो न जातो तोच लिंगातील ताठरता कमी होऊ लागली आणि काही क्षणांतच ते पुन्हा मलूल होऊन पडले. आता मात्र हद्द झाली. लिंगातून ते गरम पाणी काढल्याशिवाय आज झोपायचं नाही असेच मी मनाशी ठरवले. परत उताणा झालो. यावेळी वैताग व चीड यांमुळे जरा जास्त बेफिकीर झालो होतो. चड्डी जरा खाली करून लिंग बाहेर काढले व त्याला हाताने कुरवाळू लागलो. हि क्रिया ठरवून न होता अचानक अशी माझ्या हातून घडून आली. पण या हस्तकलेचा निदान त्याक्षणी तरी काही उपयोग झाला नाही. बराच वेळ लोटला. परत एक चान्स घेतला. पुन्हा ' धक धक ..' चे सूर कानात घुमू लागले..आपले विशाल सतन घेऊन माधुरी डोळ्यांसमोर नाचू लागली. काही क्षण उलटताच हाताला लिंगाचा कडकपणा जाणवू लागला. पण....पण यावेळी मात्र गादीला लिंग घासायचं नाही असे मी ठरवले. पण मग करायचं काय ? हा प्रश्न देखील होताच. मी त्या विचारात असताना पुन्हा एकदा लिंग नरम पडले. मनात कामभावना जागृत झाल्याशिवाय लवडा उठत नाही हे कोणाला माहिती होते ? मी आता वैतागलो होतो. परत तेच तेच करायचं मला आता त्रासदायक वाटू लागलं. होत तर काही नाही मग उगाच ते सारखे का करा ? ' च्यामायला..आज झाले तरी काय ? साला हे ताठ होतंय आणि असं का पडतंय ? किती वेळा ती माधुरी आठवायची ? पण एक आहे ..तिचा आम्या ( त्यावेळी स्तन, उरोज असले भारी शब्द माहिती नव्हते !) कसला मोठा आहे..आणि तिची बेंबी पण काय मस्त दिसते.....आणि रांगताना तर तिचं ढुंगण ( माफ करा..पण काय करणार ..तेव्हा नितंब माहिती नव्हतं ! ) काय मस्त दिसतं ! अनिलची मजा आहे..साल्याला तिला चिटकायला मिळतं !..जेव्हा तो तिच्या ढुंगणाला मागून चिकटतो तेव्हा त्याला किती मजा आली असेल ना ? काय मस्त तो तिच्या ढुंगणाला लिंग घासत होता !' बस्स्स..! मनातील विचारांची साखळी या ठिकाणी येऊन थांबली. माधुरीच्या ढुंगणाला जसा तो लिंग घासतो तसा आपल्याला घासायला मिळाला तर ? पण माधुरी थोडी आपल्याला मिळणार आहे ? इतक्यात माझ्या डोक्यात वीज चमकावी तशी आयडीया आली. मी बाजूला पाहिलं..आई अजून तशीच झोपलेली होती ...माझी नजर फक्त तिच्या कंबरेवर होती...ती पाठमोरी झोपलेली असल्याने मला जे हवं होतं ते समोर होतं. एका अनामिक शक्तीने व भीतीने मनाचा ताबा घेतला होता. मी काय करतोय याची मला कल्पना होतीही व नव्हतीही ..त्यामुळेच मी उत्साहित असलो तरी घाबरलेलो देखील होतो.
-  - 
Reply
11-20-2018, 02:52 AM,
#3
RE: marathi desi sex - मातृगमन
रथम मी माझी उशी आईजवळ घेतली. तिला बरोबर समांतर अशा पद्धतीने मागे आलो. आई माझ्या उजव्या बाजूला असल्याने मी उजवा हात माझ्या उशीखाली घेतला व उजव्या कुशीवर वळलो. त्यावेळी अंगातून काहीतरी.... कसलातरी प्रवाह वाहत होता हे निश्चित..धडधड देखील वाढली होती..पण एक उत्साह देखील होता...माझ्या चड्डीत तर निव्वळ कल्पनेनेच खळबळ माजलेली होती...पण जे काही करायचं ते सावधपणे करणे गरजेचे होते....मी कुशीवर आलो पण ताठ असा झोपलो...मग हळूहळू कंबर पुढे नेली....आईने गुडघे वाकवले असल्याने तिचं नितंब ( आता हाच शब्द वापरतो...नाहीतर रसभंग व्हायचा !) काही प्रमाणात बाहेर आले होते...चड्डीत तर माझे लिंग खूप ताठले होते...क्षणभर वाटले असेच जाऊन तिला मागून लिंग घासावे...पण मनावर कंट्रोल ठेवले...आता तिच्यात व माझ्यात २ बोटांचे अंतर राहिले होते....मी डावा हात मागे घेतला व माझ्या कमरेच्या मागे नेला......कदाचित पुढे काहीतरी मी करून बसेन हि भीती त्यामागे असावी....आणखी पुढे सरकलो आणि....आणि.....माझे लिंग तिच्या पार्श्वभागाला चिकटले...त्यावेळी अंगात अक्षरशः हजारो व्होल्टचा करंट उतरल्यासारखे झाले होते..लिंगातूनतर अशा कळा येत होत्या..आणि माझा श्वास देखील जाम वाढला होता..हृदयाची धडधड इतकी मोठी झाली होती कि त्या आवाजाने आई जागी होईल अशी मला भीती वाटू लागली...काही क्षण तसेच गेले...तिच्या नितंबाने जणू माझे लिंग खेचून धरले होते....खरे तर ते बाजूला घेण्याची मला इच्छा होत नव्हती पण ..पण मला अजून काहीतरी करायचं होतं...कसे काय माहित पण माझ्याकडून पुढील क्रिया एकप्रकारे नकळत अशा झाल्या....मी कंबर मागे घेतली..लिंग आत थरथर कापत होते...मग पुन्हा मी ते तिच्या नितंबाला लावले..पण एक काळजी मात्र अशी घेतली कि हा स्पर्श पुसट असा राहावा...आईला जाग आली तर ? हि भीती होतीच. पुढे ४-५ वेळा मी लिंग तिच्या पार्श्वभागाला लावले - मागे घेतले. हि क्रिया करत असताना हळूहळू माझा वेग वाढू लागला..माझ्या कंबरेत काहीतरी होत आहे असे वाटू लागले...हातापायातील सर्व ताकद आता आपल्या कंबरेत गोळा होत असल्याची जाणीव होऊ लागली..माझ्याही नकळत जरा वेगाने पण आईला जोरात न लागेल अशा पद्धतीने मी माझे लिंग तिच्या नितंबाला लावू लागलो...आणि अखेर तो क्षण आला...त्यावेळी माझे लिंग तिच्या नितंबाला लागले आणि ..आणि एकदम गरमागरम फव्वारे त्यातून बाहेर पडू लागले...माझ्या हातापायातील ताकद गेल्यास्राखे, गळून पडल्यासारखे झाले...काही क्षण ते तृप्त्चे क्षण अनुभवत मी तसाच राहिलो...मग बाजूला झालो....उठवत नव्हते तरी उठलो आणि बाथरूमात गेलो...अशक्तपणा जाणवत असला तरी मनात एक प्रकारचा आनंद होता...मी मोठ्या खुशीत बाथरूमात गेलो...लघवीला आलेलं होतंच ! लघवी झाल्यावर याआधी जशी जळजळ व्हायची तशी आज झाली नाही...आणि मी आणखीनच आनंदित झालो. कारण ती जळजळ जाम अश्या अशी असाची. मी मग बाहेर येऊन कॉटवर झोपलो. काही वेळ तसाच गेला आणि ...आणि..पुन्हा एकदा लिंगात जाम जळजळ व्हायला लागली. यावेळी तर खूपच होत होती..पूर्वीपेक्षाही जास्त...मला तर ती असह्य अशी वाटू लागली. स्वतःला आणि आईला शिव्या घालू लागलो. ' आयघाल्या..भडव्या..भोग साल्या स्वतःच्या कर्माची फळ...आईच्या ढुंगणाला लिंग घासलं त्याची हि शिक्षा आहे......तुला पण कळत नाही..आपल्या पोराचं लिंग आहे..पार भाजून काढलंस !' आईकडे बघत माझ्या मनात विचार आला. ' आयघाले..माझे लिंग जाळून तुला काय मिळालं ..काय करत होतो मी..फक्त तुझ्या गांडीला तर घासत होतो..मग का असे केलेस ?' अस्जा कित्येक शिव्यांची मी लाखोली वाहत होतो. दरम्यान काही वेळाने लिंगात थंडावा आला.....आणि आणखी काही वेळ गेल्यावर मी झोपलो. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा मी उठलो तेव्हा..तेव्हा काहीतरी नवीन अनुभूती अशी वाटत होती. काहीतरी नविन शक्ती अंगात संचारल्याची जाणीव होत होती. गादीला लिंग घासल्यावर, पाणी सुटल्यावर जितके हलके वाटायचे, फ्रेश वाटायचे त्याहून जास्त आज मला वाटत होते. मनोमन म्हटले, ' आईच्या नितंबात निश्चित जादू आहे..आता रोज हेच करायचं !'

मी उत्सुकतेने दुसऱ्या दिवशी रात्रीची वाट बघत होतो. कधी एकदा रात्र होते आणि पुन्हा एकदा तो थरार अनुभवायला मिळतोय असे झालं होतं. रात्र झाली. सर्व झोपी गेले. फक्त रात्री ओरडणारे कावले, वॉचमन, काही कुत्री व मी असे काही प्राणीच जागे होतो ! वॉचमन काठी आपटत २ राउंड मारून गेला. रात्र क्षणाक्षणाने वाढत होती. आई माझ्या बाजूलाच झोपली होती पण ..उताणी ! त्यामुळे मला हवा असलेला चान्स काही मिळत नव्हता. कितीतरी वेळ असाच गेला व अखेर तिला माझी दया आली. ती कुशीवर वळली व तिचा पार्श्वभाग माझ्याकडे आला. पण यावेळी ती सरळ पाय सोडून झोपल्याने कालच्यासारखे मला त्यातल्यात्यात सहजरीत्या कार्य करता येणार नव्हते. जरी तिची पाठ वळली असली तरी अजून काही वेळ मी जाऊ दिला. न जाणो जागी असेल तर ..! शेवटी चोरी करताना धास्ती असतेच कि !! बराच वेळ उलटून गेला. आईचा मंदपणे घोरण्याचा आवाज येत होता. वास्तविक जी व्यक्ती झोपेत घोरत असते, तिला गाढ झोप लागलेली असते हे सर्वांनाच माहिती आहे पण त्यावेळी मला याची कल्पना नव्हती. मी अजून काही वेळ घालवला. नंतर मात्र धीर धरवेना. कालच्या कल्पनेनेच लिंग ताठलेले असल्याने मला माधुरीची आराधना करावी लागली नाही. वेळ न गमावता मी कालच्यासारखी उशीची रचना केली. आई कुशीवर बाक न काढता झोपल्याने मलाही आता सरळ ताठ राहावे लागणार होत. मी एकदम जवळ आलो.....आणि १-२ बोटांचे अंतर आता राहिले असावे..अजून जरा सरकलो आणि पुन्हा एकदा...पुन्हा एकदा तीच वीज अंगातून धावू लागली...कानशील गरम झाले..श्वास वेगाने येऊ लागला...डाव्या हाताने स्वतःची कंबर धरून आईला जाणवणार नाही पण लिंगाला जाणवेल अशा पद्धतीने मी माझे लिंग आईच्या पार्श्वभागाला लावू लागलो. वास्तविक मी लिंग घासत नव्हतो तर त्याला फक्त आईच्या नितंबाचा स्पर्श द्यायचो आणि मागे सरायचो...काही वेळातच पुन्हा एकदा लिंगातून पाणी पडू लागले...त्यावेळी मी इतका उत्तेजित झालो होतो कि क्षणभर मला आईच्या अंगावर पाय टाकून तिचे नितंब मांड्यांच्या मध्ये पकडायचा मोह झाला पण तो मी मोठ्या प्रयासाने आवरला. मग पुन्हा एकदा बाथरूमात जाऊन आलो. बाथरूममधून आल्यावर परत एकदा ती जळजळ सुरु झाली. माझ्या मनात काय आले माहिती नाही ..पण मी चड्डी खाली केली व लिंग बाहेर काढले..थंड हवा लागताच जरा जळजळ कमी होतेय असे वाटू लागले. पुन्हा ते चड्डीत कोंबणार तितक्यात मनात विचार आला, ' चड्डीवरून लावण्यापेक्षा असे डायरेक्ट लावले तर ! ' कल्पना मोठी आकर्षक होती आणि रिस्की पण !! तरीही मनात आले आणि केले नाही असे मी कधीच केले नाही. लगेच पुन्हा मी कुशीवर झालो. आईच्या नितंबाचा स्पर्श होणार या कल्पनेनेच माझे लिंग पुन्हा एकदा ताठले..त्यात होणारी जळजळ मी एव्हाना विसरून गेलो होतो....मोठ्या सावधपणे मी आईजवळ गेलो. उजवा हाताने मी लिंग धरले व त्याच्या टोकाचा भाग बाहेर येईल अशा पद्धतीने मुठीत पकडले...डाव्या हाताने मी माझी कंबर धरली व पुढे सरकलो....एका अनामिक धाडसाचा कृत्याने मी भारावलो होतो...काही क्षण गेले आणि ..आणि..तिच्या परकरच्या वरून का होईना पण माझे लिंग तिच्या नितंबाला लागले...हलकासा स्पर्श होता..पण किती नरम..गरम आणि हवाहवासा वाटणारा...माझे लिंग तर जणू तिथेच चिपकून राहिले होते. तसेच मी मुठीत धरून त्याला तिच्या नितंबावर फिरवू लागलो...यावेळी माल फारसा त्रास घाय्वा लागला नाही किंवा घासाघीस करावी लागली नाही...कारण काही क्षणातच कंबरेत व लिंगात हालचाल होऊ लागली...आणि मी बाजूला झालो त्यावेळी माझा हात माझ्याच पाण्याने माखलेला होता ! मी सुटकेचा आणि तृप्तीचा निःश्वास टाकला. एक अर्धा सेकंद जरी मी लिंग हलवले नसते तर....! मी उठलो व बाथरूमात जाऊन हात साफ करून आलो. लघवीला आले नव्हते तरी करून आलो. मजेची बाब म्हणजे आता ती जळजळ जाणवत नव्हती ! माझी जीवनात अतिशय वेगाने या घटना घडत होत्या ...व शोधही वेगाने लागत होते !!
-  - 
Reply
11-20-2018, 02:52 AM,
#4
RE: marathi desi sex - मातृगमन
आयुष्यातील हा नवा अनुभव फार काल मी उपभोगू शकलो नाही. कारण काही दिवसांनीच वडिलांची नाईट शिफ्ट संपली व सोबत माझी देखील ! यामुळे माझे वांधे झाले. रोज र्तारीचा माझा कार्यक्रम अशा प्रकारे संपुष्टात आला होता. त्यावर नवा उपाय शोधणे माझ्यासाठी गरजेचे बनले होते पण नवा उपाय तरी काय मिळणार म्हणा ! असेच दिवस जात होते...गादीला घासून मी माझी आग विझवायचा प्रयत्न करत होतो पण जी मजा आईच्या पार्श्वभागात होती ती गादीत थोडीच येणार ? याच दरम्यान वेळ आणि संधी मिळेल तसा मी एक नवा खेळ खेळू लागलो. घरात एकांत भेटला कि दरवाज्याला कडी घालून मी कपाटातून आईची कपडे म्हणजे परकर,साडी, ब्लाउज, ब्रा काढायचो. उशीवर ब्रा व ब्लाउज ठेवायची ( उशी आडवी करून ) आणि एक उशी उभी करून त्यावर परकर व साडी टाकायचो. मग अशी कल्पना करायचो कि आई सरळ झोपली आहे..मी तिची साडी काढतोय..परकर काढतोय...मग ब्लाउज आणि मग ब्रा ...अशा खेळात सर्व काही काढायच्या आत लवडा जास्त उत्तेजित व्हायचा व लगेच उशीवर पालथा झोपून मी तो घासायचो..! हा खेळ काही दिवस खेळलो पण त्यात मजा फार आली नाही. नव्याचे नऊ दिवस यापलीकडे काही नाही !!
अशाच परिस्थितीत दिवस जात होते आणि तो दिवस उगवला..ज्याने माझ्या विश्वात आणखीन जास्त खळबळ माजली. हि घटना घडण्यापूर्वी सेक्स, संभोग वगैरे या कल्पनाच मला माहिती नव्हत्या. मी जे काही करत होतो त्याचाही मला अर्थ माहिती नव्हता. फक्त एक...ते केल्यावर खूप फ्रेश असे वाटते..यापलीकडे काही नाही. त्याचे असे झाले कि, रात्री दूरदर्शनवर ' परिंदा ' सिनेमा लागला होता. ज्यांना ९२-९३ चा काळ माहिती आहे त्यांना कल्पना असेल कि त्यावेळी केबलचा प्रसार फारसा झाला नव्हता. तेव्हा तरी दूरदर्शन हाच एक मनोरंजनाचा आधार होता. त्यावर शनिवार - रविवार रात्री पिक्चर लागायचे. म्हणजे एकच पिक्चर पण तो तुकड्या तुकड्यांच्यामध्ये दाखवायचे. आज अर्धा तर उद्या अर्धा असा ! तसेच त्यावेळी सेन्सॉरशिप सुरु नव्हती !! त्यामुळे असे झाले कि, ज्या दिवशी परिंदाचा उर्वरित भाग बघत होतो ते बघून एका अज्ञात अश्या ज्ञानाचा मला शोध लागला. त्या दिवशी घरात मी, आई, बाबा, ताई असे चौघे होतो. दुसऱ्या दैव्शी सोमवार असल्याने कामाच्या व शाळेच्या काळजीने बाबा व ताई लवकर झोपले. आईदेखील झोपली होतीच. बाहेरच्या हॉलमध्ये मी एकटाच पिक्चर बघत बसलो होतो. खरे सांगायचं तर माझ्यासाठी हा सिनेमा एकदम बकवास होता पण...पण माधुरीसाठी मी तो बघत होतो. माझ्या अपेक्षेनुसार माधुरीने या सिनेमात काहीच दाखवले नाही पण अखेरच्या भागात तरी काहीतरी दाखवेल अशी मला अपेक्षा होती. अहो, नुसत्या धक धक वर किती दिवस ढकलायचे !
त्या सिनेमाच्या अखेरच्या भागात अनिल व माधुरीचा अतिशय हॉट असा सीन आहे याची मला तोपर्यंत कल्पना नव्हती. त्यामुळे जेव्हा त्यांचा तो सीन सुरु झाला तेव्हा माझी काय अवस्था झाली ते मी शब्दांत सांगू शकत नाही ! माझे भान हरपले होते....मनोमन वाटत होते कि...आपल्यालाही माधुरीसोबत असे करायला मिळायला हवे !! त्याशिवाय तो सीन संपल्यावर माझी ट्यूब पेटली. तो सीन बघताना माझा लवडा चांगलाच पेटला होता पण घासायला अनुकूल अशी जागा नसल्याने माझा नाईलाज झाला. तोपर्यंत ' मुठ मारणे ' हि विद्या मला माहिती नव्हती ! या कथेच्या आरंभी जो पहिला प्रसंग दिलेला आहे त्याची मला आठवण झाली. आणि मला अक्षरशः शॉक बसला.....याचा अर्थ....त्या दिवशी रात्री आई व बाबा हाच सीन करत होते तर..!! आणि मी तो प्रत्यक्ष पाहिला ....!!!! आठवण येताच माझे लिंग अगदी चवताळून उठले....वाटत होते असेच आत जाऊन आईच्या नितंबाला लिंग घासावे..तिला घट्ट मिठी मारावी...तिची छाती हाताने दाबावी...तिच्या मांड्यांच्या मध्ये तसेच जावे....! पण मांड्यांच्या मध्ये काय करायचे असते ? बहुतेक आपण नितंबाला लिंग घासतो तसेच तिथेही घासायचे असेल अशी माझी समजूत झाली. तेव्हापासून कधी एकदा आईच्या मांड्यांच्या मध्ये लिंग घासतोय असे मला झाले होते !

पण असा चान्स काही मला मिळत नव्हता. यात काही वर्षे गेली. वयाच्या १५ व्या वर्षी मला आणखी एका ज्ञानाचा स्पर्श झाला. मित्रांच्या कृपेने सेक्स कथा वाचायला मिळू लागल्यात. त्यात काकू किंवा आंटी पेक्षा आई व बहिणीला झवणारेच जास्त असायचे ! माझी तर अशी सोय झाली कि, कथा वाचताना प्रत्येक पात्र म्हणजे मुलगा मी व त्याची आई म्हणजे माझी आई अशीच कल्पना करायचो ! त्याशिवाय अलीकडेच हाताने लवडा शांत कसा करायचा हि अक्कलही मला एका मित्राने सांगितली. पण एक आहे, आम्ही सर्व काही ज्ञान एकमेकांना द्यायचो, शाळेतील शिक्षिका, मुली यांच्याबद्दल बरेच काही बोलायचो पण एकमेकांच्या घरच्यांच्या विषयी अथवा एकमेकांचा हलवणे किंवा एकमेकांच्या समोर हलवणे असले कार्यक्रम आम्ही कधीच केले नाहीत. खरे सांगायचे तर असे काही गह्द्त देखील नाही, अनेकदा हि सुपीक मेंदूतून काढलेली एक कल्पना असते तिचा उपयोग अनेक सेक्स कथा लेखक आपल्या कथेत करत असतात !
सारांश, पुस्तकांच्या माध्यमातून स्तन,बुब्स, नितंब, चूत, योनी लवडा, लंड असले ज्ञानवर्धक शब्द माझ्या माहितीत गोळा हॉट होते. तय्तील बाकीचे अवयव माहिती होते पण..पण चूत अथवा योनी म्हणजे काय ? ती कशी दिसते याचा काहीच बोध व्हायचा नाही पण..मम्मीकी रसीली चूत असे काही वाचले कि मला काहीतरी व्हायचे ! माझ्याही आईची चूत रसीली असेल अशी कल्पना मनात यायची. शेवटी एकदाचे या योनीचे दर्शन घडले. एक असचीत्र सेक्स कथेच्या पुस्तकात या गुहेचे दर्शन झाले ! ते पाहिल्यावर मग मात्र या योनीचे आकर्षण कमी झाले...त्यातच या योनीत आपला लवडा घालून कंबर हलवायची असते हे ज्ञान देखील मला तेव्हाच झाले...तोवर आमचे ज्ञान घासाघाशीवर अडकले होते 
-  - 
Reply
11-20-2018, 02:52 AM,
#5
RE: marathi desi sex - मातृगमन
याच काळात या कथेच्या आरंभी दिलेला दुसरा प्रसंग घडून आला. तो प्रसंग मी डोळ्यांनी पाहिला होता. खरे सांगायचे तर ते पाहिल्यापासून आपणदेखील आईला अशी मिठीत घ्यावे असे मला खूप वाटायचे पण कधी जमले नाही. ज्या दिवशी मी ते पाहिले त्या दिवशी रात्री मी कितीतरी वेळा ते आठवून मुठ मारली असेल. पण त्याने आता समाधान होत नव्हते. तसे अधूनमधून कधीतरी मला रात्रीच्या वेळी आईच्या पार्श्वभागावर ताशा वाजवायची संधी मिळायची पण त्याने आता समाधान होत नव्हते. यानंतर बराच काळ लोटला. बराच म्हणजे ४-६ वर्षे गेली असतील. आता खऱ्या अर्थाने मी तारुण्यात आलो होतो. जुन बायकांपेक्षा तारुण्याने मुसमुसलेल्या तरुणी मला साद घालत होत्या. पण तरीही मन कुठेतरी घरात घुटमळत होतेच ! अधूनमधून आईकडे मन ओढ घेत होतेच. मी वयाच्या विशीत होतो तर ती नुकतीच चाळशी पार झाली होती. तसे पाहिले तर वयाचा किंवा इतर कशाचा काही फरक पडला नव्हता तो माझ्या मनात तिच्याबद्दल असलेल्या आकर्षणावर ! मी काही तिच्या सौंदर्याचा चाहता होतो अथवा तिच्या देहाचा असे काही नाही. कुठेतरी असलेली सुप्त इच्छा, तिच्याबद्दल आसक्ती बनून राहिली होती.
या दरम्यान मला तिच्या उघड्या देहाचे काहीवेळा दर्शन देखील मिळाले. एकदा प्रवासात असताना, म्हणजे गावी जात असताना ती लघवीला बसलेली होती. अर्थात ती त्या जागी आहे याची मला अजिबात कल्पना नव्हती. मी सहज तिकडे गेलो होतो तेव्हा मला तिचे नितंब बघायला मिळाले. ते पाहून माझा लवडा पेटणार हे तर निश्चित होतेच ! गावी गेल्यावर मला पहिल्यांदा त्याला हलवून शांत करावे लागले. त्याशिवाय अधून मधून निव्वळ ब्रा व प्रकार मध्ये देखील मला ती दिसायची ! त्याचे असे कि, बाहेर जातानाच ती ब्रा घालायची, मग ती घातल्यावर ब्लाउज घालेपर्यंत तशीच असायची. ब्रा घालताना आपण मी तिला अनेकदा पाहिले होते. तिची छाती एकदम मोठी नसली तरी मध्यम अशी होती..त्याशिवाय त्यावरील काळी बोंडे...ती स्तनाग्र पाहून मला फार काही हॉट असे फील होत नव्हते..पण ब्रा घातल्यावर तिची छाती एकदम नजरेत अशी भरायची ! साहजिक आहे हो ..तसे तिचे स्तन म्हणजे माना मुरगाळून पडलेले होते ..त्यांना ब्राचे आवरण चढवले कि ते कसे ताठ मानेने उभे राहायचे. मी मग जाय करयचो, ती बाहेर जाऊन आली कि ब्रा धुवायला टाकायची पण मी बाथरूमात जाऊन ती मनसोक्त चोखायचो आणि लवडा हलवायचो ! आई निकर वापरात नाही, पण का वापरात नाही याची मला कल्पना नाही. तरीही निकर नसली तर काय बिघडलं, ब्रा तर होती ! त्याशिवाय त्या ब्राच्या छातीच्या भागाला गोड असा एक वास यायचा ..त्या वासानेच मी धुंद होऊन जायचो. अशा प्रकारे दिवस उलटत होते आणि माझी इंच इंच प्रगती होत होती. अखेर मला ज्याची इतके दिवस आशा होती, ती आशा पूर्ण करणारा दिवस उगवला.
--------- the end --------------
-  - 
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Star तमन्नाच्या वासनेची अग्नी 0 12,938 08-17-2019, 11:32 AM
Last Post:
  My wifes Gangbang 0 30,001 12-29-2018, 12:23 PM
Last Post:
  marathi sex katha - मी माझ्या भावाच्या सुनेला झवलो 4 72,478 11-20-2018, 02:53 AM
Last Post:
  marathi sex katha - बहिणीला जवून लंड चोकायला लावला 0 52,530 11-20-2018, 02:51 AM
Last Post:
  Marathi Sex Stories Wife Sex (पत्नी सेक्स) 2 45,811 11-20-2018, 02:51 AM
Last Post:
  Marathi Chawat Katha from ancient Indian period 1 19,485 11-20-2018, 02:50 AM
Last Post:
  नकळत शेजारणीला झवले 0 46,988 11-20-2018, 02:48 AM
Last Post:
  marathi sex story - नंदिता माझ्या मित्राची मुलगी 18 85,752 11-14-2018, 01:35 AM
Last Post:
  Dhona jivalaga mitranncya madhucandraci marathi sex katha 5 13,221 11-14-2018, 01:31 AM
Last Post:
  marathi sex story - Vahida bhabhi big boops 0 14,383 11-14-2018, 01:30 AM
Last Post:Users browsing this thread: 1 Guest(s)
This forum uses MyBB addons.

Online porn video at mobile phone


xnx porn safad Pani kese nikalty h videosजैन लडकीयो की चोदईब्लाउज बेचने वाली देवर भाभीhindexxxdeisMadmast porila zavale hdsexbaba khaniBibi meharban naukar pahawan sexbaba.netमाँ बेटे का अनौखा रिश्ताbehan or uski collage ki frnd ko jbardsti rep krke chod diya sex storysexbaba raj Sharama storiesmastram.netmaa ki mast chudai.comfucking with desi girls chut ki chetaee orel sex videobfxxxxx kibari larkiनई हिंदी माँ बेटा सेक्स चुनमुनिया कॉमपुदी मधी लवडा www.xxx.sxphone sex chat papa se galatfahmi mefullhdpornchudishalini pandey xossip nudeladke ki salwar kysi. utari. suhagrat mi. zabar daste xxnxanti chaut shajigतब वह सीत्कार उठीNetukichudaiमे अकले हु लडकी का गनदा फोटो हिनदीazhagu serial nude xxxaaah aah aah chodo tejjjKOI DEKH RAHA HAI MASTRAM antervsnaने गुड़िया को खूब अपनी चूत से खेलते हुए देखा था बड़ी गुलाबी चूत है भैया आपकी बहन कीkapade dhir dhire utarti sex xnxx छोटी मासूम बच्ची की जबरदस्ती सेक्स विडियोसस्कुल कि लडकी ने किस तरह मरवाई चुत लिखित पेज मे बताईएGaon ke nanga badan sex kahani rajsharmakanika kapoor HD wallpaper sex baba. netXnxxcomममता दुध विडियाGuda dwar me dabba dalna porn sexkutiya bnaya aur bezzat kiya aur chudwayaचुद लो चुपचाप बिटियाचोदते चोदते पकड़ाने की वीडियोxxnxchudaaixyzबहन ने चूत में उनली की टेबल के नीचे सेक्स वीडियोxxx chut marwate wakt pakadi gai kahani kutto ka land kuttiyo me kaise fas jata hai aur kyoसामने बैठ कर लंड चुत पर लगाने की कौशिश करने लगीdiede ke chut mare xax khaneXxx didi ne nipal ka khir khilaya story bitaxxxwwwसहेली बॉस सेक्सबाब राजशर्माभाभी ने ननद को चुदाई की ट्रेनिंग दिलाया2019 new jabasdasti madarchod behenchod sala randi ka aulad bhosdi wali kuttiya chhinar randi hot gandi gaalio wali sex kahani hijronki.cudaidoyfrien k sath khet chudayi xxxsex video hindi dostoki momलडकी की बुर मे लड क्यो घुसाया जाता है बताये फोटोbur me land nahi ghusta kya kare bur kaset hai kya karemosi ke जबेर jasti saxey दुकानबिन बुलाए मेहमान sexbaba.netगाँड़ चोदू विद्यार्थीnude baba sex thread of tv actressXXXCOKAJALvideos xxx sexy chut me land ghusa ke de dana dansaksiy kagniyaएक राजा और घरमे चार राणी सेक्स स्टोरीSex baba net vadia balan sex pics fakeहिंदी कहानी सेक्सबाबा नेटkriti sanon sexBaba,Netsouth actress nude fakes hot collection page 253The Mammi film ki hiroin ka namमासूम sexbaba.netBahuti ganda xxx naakpeteykot, me, mammy, kisexy, chut, ki,fotoजेति झवाझवीमाँ के होंठ चूमने चुदाई बेटा printthread.php site:mupsaharovo.ruमनमौजी चूदाईaakanksha singh sex baba xxx image सुबह करते थे सत्संग व रात को करते थे ये काम Sex xxxRaj sharma sex stories lambibabuji na ki roshan ki chudai gokuldhamsocity sex storiesXXX ANTI HAWELISEX FHOTOSsohar bana sexy Kahani sexbaba netJaadui Chashma desi.52 coming new boltikahaniतपासी मनू की नगी फोटोpati napunsak nikala to payse vale sasur se sexJABALAGUTA PORN SEXY PHOTOangeaj ke xxx cuhtkarane Kapoor mast gand sexnet photosXXXCOKAJAL चुत मरना दिखौLadala dever sex stories in hindi - rajsharmastoriesबदन कसी बच्चेदानी जोरदार सुपाड़ाwww.telugu chamata smell sex storys.com